Activite Detayları

Speaking Hour Aktivitesi

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY SATURDAY SUNDAY
Groups A Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Game time
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
13:00-13:50
Movie Club
13:00-13:50
Groups B Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Game time
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
12:00-12:50
Movie Club
12:00-12:50

Bilindiği gibi bir dilin en etkili öğrenme yolu; o dilin konuşulduğu kültürün içinde yaşayarak öğrenmedir . Ne fayda ki biz okulda öğrendiklerimizi dışarda, sosyal çevremizde kullanma şansına sahip değiliz. Bu nedenden dolayı Speaking Hour aktiviteleri doğal bir konuşma ve dil öğrenme ortamı görevi görür.

Speaking Hour’lara aynı seviyeden farklı sınıflardaki öğrencilerimizin; yabancı öğretmenler ile daha önceden belirlenen güncel konuların ve aktivitelerin yapıldığı konuşma aktiviteleridir.

Bu aktiviteler öğrenci seviyesi düşünülerek hazırlanmış olup tamamen öğrenci odaklıdır. Konuşma kulüplerimizde derslerde öğrenilmiş olan dilbilgisi kuralları ve kelimelerin karşılıklı konuşmalarla pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin kendi aralarında Türkçe konuşmaması; üzerinde önemle durduğumuz bir konudur. Konuşma esnasında yapılan hatalar öğretmen tarafından düzeltilerek öğrencilerimizin düzgün konuşma kapasitenizin artması sağlanır.

Böylelikle sosyal çevrede İngilizce konuşma öz güveni doğar ve yanlış konuşurum kaygısı tamamen ortadan kalkar. Bütün bu etkenlerden dolayı konuşma kulüplerine sürekli katılım dil öğrenme sürecinde mutlak öneme sahiptir.


Bu aktivite öğrenci seviyesi düşünülerek hazırlanmış olup tamamen öğrenci odaklıdır.

Konuşma aktivitemizde derslerde öğrenilen dil bilgisi kurallarının ve kelimelerin karşılıklı konuşmalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler kendi aralarında ana dillerini konuşmazlar. Bu özenle üzerinde durduğumuz bir konudur. Konuşma sırasında yapılan hatalar öğretmen tarafından düzeltilir ve öğrencilerimizin doğru konuşma kapasiteleri arttırılır.

Böylece sosyal ortamda İngilizce konuşabilmenin özgüveni ortaya çıkar ve yanlış konuşma kaygısı giderilmiş olur.

Tüm bu faktörlerden dolayı konuşma kulüplerine sürekli katılım dil öğrenme sürecinde mutlak önem taşımaktadır.