Activite Detayları

Game Time Activitesi

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY SATURDAY SUNDAY
Groups A Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Game time
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
13:00-13:50
Movie Club
13:00-13:50
Groups B Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Game time
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
12:00-12:50
Movie Club
12:00-12:50

Yabancı dil öğrenmenin zor bir iş olduğu bilinmektedir. Çünkü bir yabancı dilin kendi yazılı ve sözlü biçimlerini kullanmak, anlamak ve geliştirmek büyük çaba gerektirir.

Ancak bu zor eylemi daha kolay ve ulaşılabilir kılmak öğrencinin ilgi ve dikkatini canlı tutmak ve sürekliliğini sağlamakla mümkündür. Bu nedenle öğrenme ortamını eğlenceli etkinliklerden biri olan çeşitli eğitici oyunlarla donatarak öğrenmeye dikkat çekmek gerekir.

Öğrenme ortamlarına çeşitlilik katan eğitsel oyunlarla da yabancı dili tüm yönleriyle öğrenmek mümkündür. Nitekim oyunlar konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesinde pekiştireç görevi görmektedir.


Öğrenciler oyun oynarken, gerçek hayatta olduğu gibi, bir şey öğrendiklerini ve sınıfta olduklarını unutarak doğal davranmaya eğilimlidirler.

Öğrencilerin oyun oynarken oyunda başarılı olup olmayacaklarına odaklandıkları ve hedef dili farkında olmadan kullandıklarını, öğrencilerin sadece dili kullanmaya çalıştıklarını ve başarmaya çalıştıklarını söylemek mümkündür.