Activite Detayları

Movie Club Activitesi

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY SATURDAY SUNDAY
Groups A Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Game time
18:00-18:50
Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
13:00-13:50
Movie Club
13:00-13:50
Groups B Speaking Hour
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Game time
19:00-19:50
Speaking Hour
18:00-18:50
Speaking Hour
12:00-12:50
Movie Club
12:00-12:50

Herhangi bir dilin en etkili öğrenme yolu; o dilin konuşulduğu kültürün içinde yaşayarak öğrenmedir. Öysa ki biz İngilizce’nin konuşulduğu bir kültürün ve sosyal çevrenin içinde yaşamıyoruz.

Bu eksikliği gidermenin en etkili yollarından biri de İngilizce’nin konuşulduğu görsel ve işitsel materyallerden mümkün olduğunca çok yararlanmak olacaktır. Movie Club bu yönüyle dil eğitiminde önemli bir yere sahiptir.


Bu aktivite öğretmen gözetiminde; dili öğrenci seviyesine uygun, rahat anlaşılır ve eğitici filmler izlenerek Pre-watching ( film öncesi ), During watching ( film boyunca ) ve After watching ( film sonrası ) gibi aktiviteler yapılır. Movie Club öğrencilerin dinleme, anlama ve olayları yorumlama becerilerilerini etkili bir şekilde geliştirir ve dil eğitimi süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır.

Movie Club’larda yapılan aktivitelere benzer çalışmaların okul dışında da yapılması; evde, işyerinde fırsat buldukça bol bol İngilizce altyazılı filmlerin ve dizilerin izlenmesi uzmanlarca da tavsiye edilmektedir.